TERVETULOA OPERAATIO TOIVO RY:N SIVUILLE!

Operaatio TOIVO ry järjestää koulutusta ja kehittää toimintamalleja lapsiperheiden tukemiseen. Toiminnan tarkoituksena on myös kouluttaa ja tukea eri-ikäisiä aikuisia ja nuoria aikuisia heidän kasvukohdissaan.

Yhdistyksen järjestämien koulutusten ja vertaistuen tavoitteena on:

  • auttaa osallistujaa tulemaan tietoiseksi muutosprosessistaan
  • tarjota välineitä muutoksen toteuttamiseen omassa elämässään

Yhdistyksen järjestämät koulutukset tarjoavat:

  • tilan, ajan ja paikan pysähtymiseen ja hiljentymiseen
  • mahdollisuuden tulla itselleen ja toisille läsnä olevaksi

Hyväksyvän läsnäolon tilassa on mahdollisuus:

  • itsetutkiskeluun
  • omien kysymysten, tarpeiden ja tunteiden kuunteluun
  • tulla tietoiseksi omista voimavaroistaan

Yhdistys toimii yhteistyössä Turun kaupungin eri toimijoiden kanssa, kuten neuvoloiden, koulujen, sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa. Yhdistys on Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n jäsen ja tekee yhteistyötä paikallisten järjestöjen kanssa.

Yhdistys järjestää:

PUNAINEN LANKA® -koulutuksia:

Operaatio TOIVO ry:n käyttämät PUNAINEN LANKA® -koulutukset on suunniteltu yksilön itseohjautuvuuden, vastuullisuuden, oman voiman ja kasvun tukemiseksi ja sitä kautta ennaltaehkäisemään ongelmien syntyä ja kasautumista.

Muuta toimintaa:

Yhdistys järjestää koulutuksia, luentoja ja teemapäiviä mm. vanhemmuuteen ja kasvatukseen liittyvistä aiheista.